Česko-lotyšský spolek

Úvodní stránka

O Česko-lotyšském spolku

Aktuálně

Informace o Lotyšsku

Fotogalerie

Publikace o Lotyšsku

Staňte se naším členem

Články

Archiv

Zajímavé odkazy

Napište nám

 

 

 

O Česko-lotyšském spolku

Kontakt:

Česko-lotyšský spolek (angl. Czech-Latvian Society, lot. Čehu-latviešu biedrība, zkr. ČLS)

Pražská 1555/16A

10200 Praha 10

IČ: 15269965

 info@lotyssko.unas.cz (další e-malové kontakty na jednotlivé členy Výboru ČLK naleznete níže)

tel.: 737487585 (člen výboru ČLK Josef Miškovský)

 

Základní charakteristika klubu:

Česko - lotyšský spolek (ČLS) je nevládní, nepolitický, zájmový spolek. Vznikl dne 22. června 1990 pod názvem Česko-lotyšský klub a navazuje na historické tradice přátelství mezi českým a lotyšským národem, zejména na činnost meziválečné Československo-lotyšské společnosti. Název Česko-lotyšský spolek nese sdružení od roku 2015.

Cílem ČLS je napomáhat všestrannému rozvoji styků mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou v oblasti kultury, vzdělání, turistiky a ekonomiky, propagovat historii i současnost lotyšského národa, jeho kulturu a jazyk. Česko-lotyšský klub úzce spolupracuje s Lotyšským kulturním centrem při velvyslanectví Lotyšské republiky v Praze.

ČLS založili přátelé Lotyšska, kteří v letech 1990 - 1991 spolupořádali demonstrace a petiční akce za uznání obnovené nezávislosti pobaltských republik. K těmto aktivitám se tehdy svým podpisem připojilo téměř 30 000 československých občanů.  Od roku 1993 ČLS úzce spolupracuje s Velvyslanectvím Lotyšské republiky v Praze, na němž bylo v roce 1997 založeno Lotyšské kulturní centrum.

V současné době má Česko-lotyšský spolek asi 80 členů a mezi českými zájmovými sdruženími, které se zabývají vztahy mezi Českem a Pobaltím, je nejaktivnější.

Členské příspěvky: Česko-lotyšský spolek má zřízen transparentní účet u Raiffeisenbank (po sloučení eBankyRaiffeisenbank nahradil původní účet u banky). Číslo účtu je: 1599952001/5500. Na tento účet můžete zasílat členské příspěvky (200,- Kč, studenti a penzisté 100,- Kč ročně), jako variabilní symbol uvádějte své členské číslo (je uvedené nad vaší adresou na obálce každého dopisu, který vám ČLS zašle; pokud číslo nevíte, kontaktujte e-mailem či telefonem tajemnici Výboru ČLK). Pohyby na účtu ČLS lze kdykoli zjistit přímo na webu Raiffeisenbank, a to zde.

Pro zájemce o členství v ČLK: Chcete-li se stát členem Česko-lotyšského spolku, klikněte sem.

Výbor a stanovy ČLK: Fungování Česko-lotyšského spolku se řídí klubovými stanovami. Na jejich základě je 1x v roce svolávána členská schůze, která volí Výbor Česko-lotyšského spolku. Ten pak rozhoduje o hospodaření a aktivitách klubu. Od ledna 2012 pracuje Výbor Česko-lotyšského spolku v tomto složení:

Gunta Kymplová

jednatelka

matematička, analytička, nyní v penzi

Pavel Štoll

předseda

překladatel, vysokoškolský pedagog

(kabinet baltistiky FF UK)

Kristýna Altmanová

kultura

pracovnice Velvyslanectví Lotyšské republiky v Praze

Denisa Šelelyová

kultura, členská evidence, pokladník

OSVČ

 Josef Miškovský

propagace, cestovní ruch

OSVČ, konzultant, analytik, průvodce

Lucie Martáková

kultura

OSVČ, překladatelka a finanční poradkyně

Na činnost a hospodaření Česko-lotyšského spolku dohlíží revizor:

Petr Gulevič

revizor

jednatel soukromé společnosti

 

NAVRCHOLU.cz