Česko-lotyšský spolek

 

Úvodní stránka

O Česko-lotyšském spolku

Aktuálně

Informace o Lotyšsku

Fotogalerie

Publikace o Lotyšsku

Staňte se naším členem

Články

Archiv

Zajímavé odkazy

Napište nám

 

 

Jazyk

Lotyština a její dialekty  Jazykové znalosti obyvatel Lotyšska  Slovníky

 

Lotyština a její dialekty

Úředním jazykem v Lotyšsku je lotyština. Jedná se o baltský jazyk částečně podobný litevštině. Oba jazyky jsou současně jedinými živými jazyky baltské skupiny indoevropské jazykové rodiny. Až do 17. století, kdy byl baltský kmen Prusů definitivně asimilován Němci, k nim patřila také pruština. Lotyština, podobně jako litevština, vznikla z jazyků baltských kmenů, které obývaly současné lotyšské území.

Současná lotyština má tři základní dialekty, které se dělí do dílčích nářečí. Středolotyšský dialekt (vidus dialekts) je rozšířen přibližně v širokém pásu Liepāja–Jelgava–Riga–Valka. Dělí se do tří nářečí. Na západě kolem Liepāji a Kuldīgy jsou to nářečí kurská (kursiskās izloksnes), ve středním Lotyšsku v oblasti Saldusu, Tukumsu, Jelgavy a Bausky se mluví zemgalskými nářečími (zemgaliskās izloksnes) a kolem Rigy, Ogre a Valmiery se užívá vidzemských nářečí (vidzemes izloksnes). Středolotyšský dialekt se stal základem současné spisovné lotyštiny.

Lívský dialekt (lībiskais dialekts) je rozšířen na území, která dříve obývali ugrofinští Lívové, tedy v severozápadním Lotyšsku a podél vidzemského pobřeží. Dělí se do dvou nářečí. V severozápadním Lotyšsku (severním Kurzeme) kolem Ventspilsu, Talsi a Kolky jsou to kurzemská nářečí (kurzemes izloksnes) a podél vidzemského pobřeží kolem Limbaži, Ainaži a Mazsalaci se hovoří vidzemskými nářečími (vidzemes izloksnes). Lívský dialekt se vyznačuje řadou výrazů ugrofinského původu, které sem přinesli právě Lívové. Nejvíce to platí pro výrazy, které se týkají rybolovu, mořeplavectví a zemědělství, protože tyto aktivity byly pro Lívy typické.

Východní, kopcovitou část lotyšského území pokrývá horalský dialekt ("dialekt horních venkovanů", augšzemnieku dialekts). Dělí se na dvě nářečí. Jižně od řeky Daugavy a v oblasti Vidzemské vysočiny (kolem města Madona) jsou to sélské dialekty (sēliskās izloksnes), pojmenované podle baltského kmene Sélů, který obýval tuto oblast. Obyvatelé východního Lotyšska kolem Alūksne, Balvi a Rēzekne mluví dialekty latgalskými (latgaliskās izloksnes). Latgalská nářečí se nejvíce odlišují od spisovné lotyštiny, jsou ovlivněné litevštinou a částečně i běloruštinou a ruštinou. Mají dokonce vlastní písemnou podobu, v níž se některá písmena a skupiny hlásek píší (a říkají) jinak než v lotyštině.

 

Jazykové znalosti obyvatel Lotyšska

Nejužívanějším jazykem v Lotyšsku je samozřejmě lotyština. Ovládá jí velká většina obyvatel Lotyšska. Procentuálně nejrozšířenější je znalost lotyštiny na venkově, kde výrazně dominuje obyvatelstvo lotyšské národnosti. V Rize a jejím okolí, kde je národnostní složení pestřejší, hovoří lotyšsky jen asi 2/3 obyvatel. Podobný podíl obyvatel hovořících lotyšsky vykazuje také oblast Latgale s vysokým zastoupením Rusů a Bělorusů. Podíl obyvatel hovořících lotyšsky podle 26 regionů a 7 největších měst (v roce 2002):

podíl (r.2002)

regiony a města

přes 95 %

regiony Liepāja, Kuldīga, Ventspils, Talsi, Saldus, Tukums, Limbaži, Valmiera, Cēsis, Madona, Gulbene a Alūksne

90 - 95 %

regiony Dobele, Bauska, Ogre, Aizkraukle, Valka a Balvi

80 - 90 %

regiony Riga, Jelgava, Jēkabpils a Preiļi; města Liepāja a Ventspils

70 - 80 %

regiony Rēzekne a Ludza; města Jūrmala Jelgava a Rēzekne

60 - 70 %

regiony Daugavpils a Krāslava; město Riga

do 60 %

město Daugavpils

 

Druhým nejrozšířenějším jazykem v lotyšsku je ruština. Rozmístění obyvatel ovládajících ruštinu (všech, nejen těch, kteří ji mají jako mateřský jazyk), je do značné míry inverzní k rozmístění lotyšsky hovořících obyvatel. Nejvíce obyvatel hovoří rusky v Latgale (místy přes 90 %) a ve velkých městech (přes 80 %). Podíl obyvatel hovořících rusky podle 26 regionů a 7 největších měst (v roce 2002):

podíl (r.2002)

regiony a města

přes 95 %

město Daugavpils

90 - 95 %

regiony Daugavpils a Krāslava

80 - 90 %

regiony Riga, Jelgava, Aizkraukle, Madona, Jēkabpils, Preiļi, Rēzekne a Ludza; města Riga, Jūrmala, Jelgava, Ventspils, Liepāja a Rēzekne

70 - 80 %

regiony Dobele, Bauska, Ogre, Cēsis, Valka, Gulbene, Alūksne, Balvi

60 - 70 %

regiony Liepāja, Ventspils, Talsi, Tukums, Saldus, Limbaži a Valmiera

do 60 %

region Kuldīga

 

Nejrozšířenějším světovým jazykem (nepočítáme-li ruštinu) je v Lotyšsku angličtina. Ovládá ji zhruba každý osmý obyvatel Lotyšska. Obyvatelstvo hovořící anglicky je pochopitelně soustředěno do hlavního města Rigy a jejího zázemí, kde je rozšířen cestovní ruch a mezinárodní obchod. Nejméně jich je naopak v Latgale, kde žije ruská menšina. Podíl obyvatel hovořících anglicky podle 26 regionů a 7 největších měst (v roce 2002):

podíl (r.2002)

regiony a města

19,4 %

město Riga

15 - 18 %

regiony Riga, Ogre a Cēsis; města Jelgava a Jūrmala

12 - 15 %

regiony Ventspils, Talsi, Kuldīga, Saldus, Tukums, Bauska, Limbaži, Valmiera, Valka a Alūksne; města Ventspils a Liepāja

9 - 12 %

regiony Leipāja, Dobele, Jelgava, Aizkraukle, Jēkabpils a Gulbene; město Rēzekne

6 - 9 %

regiony Preiļi, Madona a Balvi; město Daugavpils

3 - 6 %

regiony Daugavpils, Krāslava, Rēzekne a Ludza

 

Druhým nejrozšířenějším světovým jazykem (nepočítáme-li ruštinu) je němčina. Její rozšíření lze obtížně zobecnit, částečně však souvisí s rozmístěním obyvatel německé národnosti před 2. světovou válkou. Nejvíce jich bylo ve venkovských a neruských oblastech. Podíl obyvatel hovořících německy podle 26 regionů a 7 největších měst (v roce 2002):

podíl (r.2002)

regiony a města

9 - 12 %

regiony Talsi, Kuldīga, Saldus, Limbaži, Valmiera, Gulbene a Madona

6 - 9 %

regiony Ventspils, Liepāja, Tukums, Dobele, Riga, Bauska, Ogre, Aizkraukle, Jēkabpils, Cēsis, Valka a Alūksne; města Ventspils, Liepāja, Riga, Jūrmala a Jelgava

3 - 6 %

regiony Jelgava, Daugavpils, Preiļi, Krāslava a Ludza; města Daugavpils a Rēzekne

do 3 %

regiony Rēzekne a Balvi

 

Slovníky

základní česko-lotyšská konverzace pro návštěvníky Lotyšska

lotyšsko-anglický a anglicko-lotyšský slovník

lotyšsko-anglický a lotyšsko-ruský slovník

stránky o lotyšském jazyce včetně slovníků a database vybraných literárních děl

 

Lotyština a její dialekty  Jazykové znalosti obyvatel Lotyšska  Slovníky

NAVRCHOLU.cz